บริการไล่นกและป้องกันนก : Birds Control

มั่นใจได้ด้านการบริการ เพราะเรา Take care alway ดูแล "เสมอ"

บริการทำความสะอาดมูลนก

บริการทำความสะอาดมูลนก ตามอาคาร โรงงาน โรงพยาบาล และ หน่วยงานราชการ ณ.ปัจจุบันไม่ว่าอาคารบ้านเรือน ปัญหาที่เกิดจากนกต่างๆ ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และในบางแห่งนกต่างๆ ได้เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างของอาคาร สินค้า และผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังสร้างความสกปรกให้-แก่บริเวณอาคารและสถานที่ รวมถึงเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ มาสู่มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง ตัวอย่างเช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี, โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน, โรคปอดบวม, โรคกาฬหลังแอ่น, โรคไข้หวัดนก รวมถึงโรคภัยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อรา, ตัวไร, พยาธิ เป็นต้น ซึ่งถ้าหากได้รับเชื้อดังกล่าวแล้ว อาจรักษาไม่หายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการระวังป้องกันภัยอันตรายและแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากนก ทางบริษัท จึงมีความยินดี ที่จะเสนอสินค้าและบริการที่ดี ให้แก่ท่านฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านฯ ด้วยดีตลอดไป
บริการไล่นก ป้องกันนกบริการไล่นก ป้องกันนกบริการไล่นก ป้องกันนกบริการไล่นก ป้องกันนกบริการไล่นก ป้องกันนกบริการไล่นก ป้องกันนก

responsive

CALL CENTER 02-660-3635, HOT LINE 24 ชม. 099-262-5335

โทรปรึกษาหรือนัดสำรวจพื้นที่ ฟรี!!!