บริการไล่นกและป้องกันนก : Birds Control

มั่นใจได้ด้านการบริการ เพราะเรา Take care alway ดูแล "เสมอ"

บริการฉีดพ่นไล่นก


ยกตัวอย่างดังตารางด้านล่างเป็นการทำงานการฉีดพ่นของลูกค้ารายหนึ่ง


สารไล่นก RejeX-it

ตารางข้างต้นแสดงจุดที่มีปัญหาจำนวน 10 จุด

แบ่งการฉีดพ่นออกเป็น 2 Dose

 • Dose แรก ทำการฉีดพ่นติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน ฉีดพ่น เช้า-เย็น(เพื่อไล่นกออกนอกพื้นที่)
 • Dose ที่สองฉีดพ่นซ้ำเดือนละครั้ง ตั้งแต่เดือนที่ 2-12 (เพื่อป้องก้นไม่ให้นกกลับมาอีกหรือมีนกฝูงใหม่เข้ามา)

 • ลักษณะการทำงาน

  เนื่องจากการออกฤทธิ์ของสารขับไล่นกรีเจ็ทซิทต้องให้นกหายใจเอาสารขับไล่นกรีเจ็ทซิทเข้าไปในตัวนก จึงต้องฉีดพ่นสารขับไล่นกรีเจ็ทซิทในเวลาที่นกกลับเข้ารังและกาล ั งจะออกไปหากิน ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทำให้ต้องฉีดพ่นในช่วงเวลา เช้า-เย็น และตามกายวิภาคของตัวนกแทบทุกชนิด นกจะมีช่วงเวลาที่การมองเห็นของสายตาไม่ดี คือในช่วงเวลา โพ้ลเพล้ (ช่วงใกล้ค่ำ เวลา18.00และใกล้ รุ่งเวลา05.00)ซึ่งจะทำให้ นกไม่อยากบิน จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะฉีดพ่นสารขับไล่นกรีเจ็ทซิทเพราะจะทำให้ นกหายใจเอาหมอกควันสารขับไล่นกรีเจ็ทซิทเข้าไปสะสมในตัว ซึ่งสารดังกล่าวจะค่อยๆสะสมในตัวนก เมื่อฉีดพ่นผ่านไปแล้ว 2-3 วันนกจะเริ่มมีปฏิกิริยาต่อหมอกควันของสารฯ จะแสดงอาการแสบคันตามตัว(อาการจิกไซร้ขนตัวเองตลอดเวลา)และนกจะเริ่มหนีออกไปจากพื้นที่ๆมีการฉี ดพ่นสารฯและจดจำพื้นที่นี้ไม่กลับเข้ามาอีก

  สารไล่นก RejeX-it

  Bird Repellent

  Bird Repellent

  responsive

  CALL CENTER 02-660-3635, HOT LINE 24 ชม. 099-262-5335

  โทรปรึกษาหรือนัดสำรวจพื้นที่ ฟรี!!!