บริการไล่นกและป้องกันนก : Birds Control

มั่นใจได้ด้านการบริการ เพราะเรา Take care alway ดูแล "เสมอ"

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค : Pathogen Control

หลายๆ ท่าน ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนานๆ นอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งได้แก่ เชื้อโรค ที่มากับน้ำท่วม ซึ่งมีที่เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และยีสต์ ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ จะเข้ามาอยู่ในบ้าน โรงงาน Office สำนักงาน ของท่าน ถึงแม้ว่าสถานที่ๆ น้ำไม่ท่วมไม่ถึง ชั้น 2 หรือ ชั้น 3 เชื้อโรคเหล่านี้ ก็สามารถที่กระจายไปได้

สำหรับท่านที่ต้องการพ่นฆ่าเชื้อโรค ควรทำภายหลังจากที่ได้ทำความสะอาด และเคลียร์ของเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทฯ จะใช้เครื่องพ่นละอองน้ำยาไปบนผนังและพื้นที่ที่มีปัญหา หรือ พ่นไปในอากาศ และหลังจากทำบริการแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันที เพราะเป็นการฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำยา ที่มีประสิทธิภาพการพ่นยาฆ่าเชื้อหลังน้ำท่วม ต้องทำทั้ง 2 ส่วน ได้แก่

1.พ่นยาฆ่าเชื้อราที่ผนัง

มดจะใช้วิธีกัด บางชนิดใช้วิธีต่อยด้วยเหล็กไน มดทั้งสองชนิดจะสร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมารให้กับมนุษย์ได้ มดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่ว่านี้ได้แก่ มดดำ มดน้ำตาล มดแดง มดคันไฟ มดละเอียด เมื่อมันกัดทำให้ปวดแสบปวดร้อน ทำให้เกาหรือเกิดการแพ้จากพิษของมันเป็นเวลานานได้ มดน้ำตาลมักปนอยู่ในอาหารหรือภาชนะบรรจุ หรือยังเข้าไปในเสื้อผ้าด้วย สำหรับผู้ที่ทำสวนก็จะรู้ปัญหาเรื่องมดดี เพราะมันจะกัดเมล็ดพืช ผัก ผลไม้จนเสียหาย

2.พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย และ ดับกลิ่น ในอากาศ

สังเกตุบ้านหรือสำนักงานของคุณว่ามีร่องรอยของมดเข้ามาหรือไม่ เช่น เส้นทางเดินของมดรอบตู้อาคาร กลิ่นแปลกๆ อันเนื่องจาก "ฟิโรโมน" ที่มดใช้ในการสื่อสาร หรือการขนไข่ก่อนฝนตก (ซึ่งเป็นการขนไข่ไปเก็บไว้ในรัง) ถ้าคุณเห็น สัญญาณเหล่านี้ให้เรียก "ซีเมนส์แคร์" เข้ารับแก้ปัญหาทันที

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้

น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ที่ใช้ ได้แก่ ZEP FS AMINE Z (เซป-เอฟเอส อะมีน แซต) น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ ไวรัสประสิทธิภาพสูง

ลักษณะทั่วไป เป็นน้ำยาชนิดเข้มข้นที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ และดับกลิ่น ประกอบด้วยสารประกอบ “Twin chain” Quatemary Ammonium Compound สามรถใช้ฆ่าเชื้อที่อัตราส่วน 1:512 โดยไม่ต้องล้างน้ำอีก


คุณสมบัติ / ประโยชน์

1. ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

2. ไม่มีส่วนผสมฟอสเฟต แอมโมเนีย กรด ด่าง หรือสารทำละลายชนิดต่างๆ

3. สามารถฆ่าเชื้อไวรัส , ไวรัสหวัดนก ไข้หวัดใหญ่2009 ตับอักเสบชนิด B และ C

4. ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ได้ 99.99% ใน 60 วินาที ที่ความกระด้างน้ำ 500 PM ได้แก่เชื้อ Campylobacter jejuni Salmonella enteritidis Escherichia coli Shigella dysenteriae Escherichia coli O157:H7 Staphylococcus aurecus Listeria monocytogenes Yersinia enterocolitica Salminella choleraesuis

5. ดับกลิ่น และ สามารถฆ่าเชื้อที่เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่น ด้วยความรวดเร็ว โดยไม่ทิ้งกลิ่น ของมันเองไว้

6. ฆ่าเชื้อในอ่างแช่เท้า สามารถใช้ในขบวนการฆ่าเชื้อที่รองเท้าของผู้ที่จะสถานที่ปลอดเชื้อ


ลักษณะการใช้งาน

1. ใช้ฆ่าเชื้อโรคที่มากับน้ำท่วม

2. แนะนำให้ใช้ป้องกันการระบาดของเชื้อโรคใน โรงงาน โรงอาหาร สำนักงาน สถานศึกษา โรงภาพยนตร์ สปอร์ตคลับ สนามบิน สำนักงาน โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ฟาร์มโคนม ภัตตาคาร

3. สามารถฆ่าเชื้อต่างๆได้แก่ Avian influenza/Turkey/Wisconsin, Human Coronavirus (ATCC VR-740) Heptatus B virus. Hepatitic C Virus. Herpes Simplex Type2 ( ATCC VR-734),HIV-1, Infuenza A2/Hong Kong (ATCC VR-544), Influenza A2/J305 (ATCC VR-100), Herpes Simplex Type 1 (ATCC VR-260), Vaccinia virus (Acc VR-119)
บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรคบริการพ่นฆ่าเชื้อโรค บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค

responsive

CALL CENTER 02-660-3635, HOT LINE 24 ชม. 099-262-5335

โทรปรึกษาหรือนัดสำรวจพื้นที่ ฟรี!!!